PERSON CENTRED COUNSELLING - TERAPIA ZORIENTOWANA NA CZŁOWIEKA.

Doskonale rozumiem, że decyzja o podjęciu terapii nie jest ani łatwą ani prostą decyzją, ale niekiedy w życiu potrzebujemy pomocy. Dobrze jest wtedy porozmawiać z kimś, zastanowić się i spróbować polepszyć jakość życia. Bardzo często tym ‘’kimś’’ jest teraputa lub counsellor, czyli osoba która stosując odpowiednie metody, wykorzystując wiedzę i umiejętności z dziedziny psychologii i terapii jest w stanie pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Wierzę że Person Centred Counselling czyli terapia zorientowna na człowieka może okazać się pomocna w rozwiązywaniu wielu problemów. Jest to terapia oparta na okazaniu drugiej osobie empatii i zrozumienia.Moim zadaniem jako terapeuty/counsellora jest słuchanie, ułatwianie rozpoznawania emocji i pomaganie w definiowaniu własnej osobowości.

Jestem wykfalifikowanym teraputą/counsellorem, członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Counsellingu i Psychoterapii (BACP).

Ponadto posiadam dokument DBS (Disclosure and Barring Service).

Pomagam osobom z takimi problemami jak:

Alkoholizm

Uzależnienie od narkotyków

Depresja

Zaburzania nastroju

Trudności w relacjach

Zaburzenia lękowe

Emigracja

Samotność

Trauma

Stres związany z pracą